По повод 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, кметът на Район “Оборище” Николай Александров и неговият екип, зам.-кметовете Надежда Бобчева и Арсени Вълчинов, изпратиха Поздравителен адрес, до всички училища, читалища и културни институции в Общината.

24 май е празникът, който всички ние носим в сърцето си от деца, ведно с образите от портрета на създателите на българската писменост светите братя Кирил и Методий”, се казва в обръщението към учителите, читалищните деятели, артистите и творците.

…..да превъплътиш словото в мисъл, а мисълта в знание, е истинската мисия и предизвикателсво пред учителя.От перото, потопено в мастилницата, и мъждукащата светлина в килийните училища, до необятния свят и възможности на компютъра и виртуалната клавиатура днес.
От черната дъска и тебешира до мултимедийните екрани.
Той, учителят, днес е като герой на сцена, ясно очертан от единствения прожектор върху нея.
За нас остават поклонът пред него и силните аплодисменти за всички български творци и будители, някога и днес…”, пише още в поздравителния адрес.

поздравителен адрес, 24 май, район оборище