Във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, на среща за определяне състава на секционните избирателни комисии, която ще се проведе на 18.04.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2.

ПОКАНА