Единен спешен номер – 112

Софийска вода – Аварии – 0700/121-21, http://www.sofiyskavoda.bg/

Електроразпределение – 0700/100-10, факс 02/895-96-67, zaklienta@cez.bg

–––––––––––-

Местни данъци и такси” район “Оборище” 

Адрес: гр. София 1504, ул.„Силистра” № 8

Телефон: +359 2 904 1171; +359 2 904 1174; +359 2 904 1176

 

–––––––––––-

Полицейско управление „Оборище“ – 5 РПУ

Телефон: 02/982-59-20; 02/982-59-21 – Оперативна дежурна част

https://www.mvr.bg/sdvr/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B2%D1%80/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/05-%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B2%D1%80

–––––––––––

Полицейски инспектор при 5 РПУ София за Район „Оборище“

Адрес: гр. София 1505, ул. „Васил Друмев“  № 34,

Телефон: 02/944-29-09


Столична регионална дирекция „Национален строителен контрол“ ДНСК

Център за обслужване на граждани

Телефон: 02/915-91-37; факс: 02/952-19-91

e-mail: dnsk@dnsk.bg

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrvrWmbKCIuPA%3d%3d