Във връзка с извършване на компрометирана ел. касета на 17-то ДКЦ

ще се прекъсне електроподаването  на дата 17.11.2022 г. от 12.00 ч. до 16.00 ч.

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД- АД

Районната администрация на 17.11.2022г – четвъртък – ще работи до 12.00ч поради прекъсване на електроподаването към сградата на р-н „Оборище“.