Във връзка със създалата се ситуация през последните дни със счупени и паднали клони в частни имоти и съгласно разпоредбите на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, Ви уведомяваме, че всички биологични отпадъци – дървета, храсти и клони в частни имоти се премахват от собствениците с тяхна организация и за тяхна сметка.

Образуваните растителни отпадъци не трябва да се смесват с други отпадъци и се извозват по инициатива на собствениците до инсталацията за биологично третиране на отпадъци „Хан Богров“, м. “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци, където се използват за производство на компост.

Извозването става след съставяне на констативен протокол от еколозите на район „Оборище“.

При нужда от арбористи:

Асоциация на арбористите в България

Асоциация на арбористите в България (bg-arbor.org)

Всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на ГОРЕЩИЯ ни телефон 0882 47 11 79 можете да подавате сигнали за забелязани нередности и нарушения на територията на район „Оборище“.