Приключи планираното косене и обработката срещу кърлежи на зелените общински площи в район „Оборище“.

Обработките се извършват с биоцидни препарати, разрешени за употреба в бита и в обекти с обществено предназначение от Министерство на здравеопазването.

Извършването на дейността се съобразява с климатичните условия – сух терен и прогноза без валежи в предстоящите 48 часа.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт. Обработката на общинските зелени площи срещу кърлежи се извършва  задължително два пъти годишно.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.