Вчера (29 май 2019 г.) се проведе финалното събитие по Проект  „Оборище през моите очи” – инициатива на район „Оборище“ в партньорство с Първа английска езикова гимназия. Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта».

Участниците представиха картини на забележителни сгради и паметници в „Оборище“, а също и мултимедиен проект съдържащ любопитни исторически факти за всеки обект. В края на събитието г-жа Севдалина Иванова – заместник кмет на  район „Оборище“, връчи грамоти и награди на младите творци, впуснали се в предизвикателството.

„Оборище през моите очи“ е научно – изследователки и творчески проект, ориентиран към ученици на възраст между 14 – 18 г., който постави акцент върху район „Оборище“ през погледа на младите. Участие взеха ученици от Клуб „Арт Ателие“ към Първа английска езикова гимназия, които изследваха най – интересните според тях места в района, проучиха историята им и ги възпроизведоха в художествено произведение.

Изпълнението на проект „Оборище през моите очи“ бе насочено към подкрепа на интересите на учениците в сферата на изобразителното изкуство, примесено с фотография, история и архитектура. Основната му цел бе да припомни на всички за великолепието на град София и нейното значение в годината, в която се навършват 140 години от избирането й а столица на България.