Програма „Европа” 2024 е отворена за кандидатстване до 10.06.2024 г., 17:30 ч.

Програма „Европа” на Столична община стартира за шестнадесета поредна година. През 2024 г. водещият ѝ принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Одобрени са четири приоритетни области, като тяхното финансиране е по 200 000 лв. за първа и втора приоритетна област и по 300 000 лв. за трета и четвърта приоритетна област, а общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 1 000 000 лв. С приоритетните области, одобрени от Столичния общински съвет, може да се запознаете ТУК.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 10.05.2024 г. до 17:30 ч. на 10.06.2024 г. Проектните предложения се подават само и единствено по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа” www.evropa-so.bg. Изпълнението на финансираните инициативи следва да е с продължителност до пет месеца и да приключи не по-късно от 15.11.2024 г.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа” 2024 по всяка от четирите приоритетни области, са достъпни в раздел „Кандидатствай тук”. Документите по всички приоритетни области можете да намерите в секцията за “Насоки за кандидатстване” от меню “Кандидатствай тук”, както и приложенията към всяка приоритетна област.

На 10.05.2024 г. от 16:00 ч. в SofiaLab ще се проведе информационен ден, по време на който ще бъдат направени разяснения, свързани с процедурата, както и относно документите за кандидатстване. Може да участвате в информационния ден и on-line на следния линк: https://us06web.zoom.us/j/86596039319, Meeting ID: 865 9603 9319, както и да проследите цялото събитие на ФБ страницата на Програма „Европа“ в реално време.

На 22.05.2024 г. от 10:00 до 12:00 часа в SofiaLab ще се проведе втори информационен ден по Програма „Европа“.

Покана:

22.05.2024 – ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА 2024

Не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще се проведе и втори информационен ден. Допълнителна информация относно датата и начина на провеждане на втория информационен ден ще бъде публикувана на сайта на Програма „Европа”, както и в раздел „Новини” на интернет страницата Столичен общински съвет и Столична община www.sofia.bg.

Екипът на Програма „Европа” е на разположение за консултации, като въпросите следва да се задават в електронен формат чрез формата за контакт на страницата на Програма „Европа” (рубрика „Кандидатствай тук”– „Въпроси”) до 4 дни преди крайния срок за кандидатстване.

Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа”, г-жа Цветелина Симеонова-Заркин, пожелава на всички кандидати вдъхновение и успех като изразява своята увереност, че ще бъдат представени стойностни проекти, които да подпомогнат Столична община в постигането на нейните приоритети. „Успешното постигане на стратегическите цели на общината изисква активното включване на гражданското общество. Поздравявам всички, които обмислят да кандидатстват по Програмата. Пожелавам им вдъхновение, дързост и постоянство! Вярвам, че ще получим стойностни проекти, които ще помогнат на София да се развива като европейски град с високо качество на живот. От свое име и от името на членовете на Програмния съвет на Програма „Европа”, бих искала да пожелая на всички кандидати: Успех!”.

Програма Европа 2024 – отворена за кандидатстване