Район „Оборище“ информира заинтересованите граждани, че срокът за подаване на заявления за участие в кампанията „Компостирай в къщи“ е удължен до 1 юли 2024 г.

Желаещите да получат компостер е необходимо да попълнят Заявление за участие, което могат да изтеглят от ТУК

Заявленията се подават в деловодството на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет.1 или чрез официалната електронна поща: oborishte@rayon-oborishte.bg .

Гражданите, живущи в жилищни кооперации в режим на етажна собственост, следва да приложат и решение на общото събрание на етажната собственост, с което 51% от собствениците заявяват своя интерес за участие в кампанията.

Компостерите са с обем до 740 л и са лесни за сглобяване и употреба. Раздават се безвъзмездно на домакинствата, които желаят да оползотворяват биоразградимите отпадъци.

Компостът значително подобрява плодородието на почвата, помага й да задържа по-дълго време хранителните вещества и влагата, намалява болестите по растенията и повишава добивите. Като компостираме зелените отпадъци от градината и повечето хранителни отпадъци от домакинството ние:

  • изхвърляме по-малко отпадъци и спестяваме разходите за събирането, транспортирането и депонирането им;
  • намаляваме емисиите на парникови газове от гниещи на сметището биоразградими отпадъци;
  • намаляваме и употребата на синтетични торове, част от които се отмиват в природата и вредят на биоразнообразието;
  • пестим пари – не е нужно да купуваме скъпи, а понякога и вредни за здравето ни, изкуствени торове.

Заявление