В рамките на Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, проектът на Район „Оборище“ – СО за благоустрояване и озеленяване на тротоарното пространство на кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Мадрид“ е одобрен с осигурено финансиране за реализацията му.

Предвижда се оформяне на зелена площ между булевардите чрез поставяне на кашпи със зеленина, редувани с пейки, които ще допълнят пространството, превръщайки го в зона за отдих. Ще бъдат поставени кошчета за разделно събиране на отпадъци, което ще ограничи нерегламентираното изхвърляне и ще спомогне за повишаване на екологичното самосъзнание на гражданите. В съществуващата зелена площ към изградения паркинг за платено паркиране ще бъдат засадени живи плетове и декоративни храсти с различна сезонност на цъфтежа. За постигането на максимален ефект от озеленяването са избрани видове с декоративни качества и подчертана устойчивост на антропогенните условия в градската среда. Реализирането на проекта ще създаде условия за интегрирано споделено използване на тротоарите като част от уличното пространство.

Срокът за изпълнение на предвидените дейности е до 30. 11. 2022 г.