На 29 март 2023 г. в район „Оборище“ се проведе обучение на общински служители по проект „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество (DEPART) с продължителност 23 месеца, на която присъстваха представители на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, експерти от район „Оборище“ и район „Лозенец“.

Проектът „Разработване на ефективни политики за мигрантите и бежанците чрез процеси на изготвяне на политики, базирани на екип за самозастъпничество“ с акроним DEPART се финансира от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по процедура AMIF-2020-AG „Транснационални действия в областта на убежището, миграцията и интеграцията“.

Проект DEPART има за цел да допринесе за конкретното приобщаване на мигрантите и бежанците в държавите – членки на ЕС чрез създаването на структуриран и формализиран начин за консултиране на мигрантите по политиките, които ги засягат пряко, наречен екипи за самозастъпничество. Проектът има за цел да създаде метод, включващ основните заинтересовани страни в процесите на създаване на приобщаващи политики в Гърция, Италия, България и Испания.

По време на срещата бяха представени добри практики на ниво общини – реализирани проекти и постигнати резултати. Г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет на район „Оборище“ и ръководител на проекта разказа на присъстващите за предстоящите дейности по проекта.