Уважаеми гласоподаватели,

Информираме ви, че на предстоящите избори, насрочени за 27 октомври 2019 г., секция № 38 ще бъде разположена в 129 ОУ „“Антим I“.

На посоченото място възможност за гласуване ще имат живущите на следните адреси:

ул. “Васил Априлов” – 001, 003
ул. “Марин Дринов” – 017, 023, 025, 027, 029, 031, 033
ул. “Проф. Асен Златаров” – 002, 006, 008
бул. “Янко Сакъзов” – 052, 054, 054 А, 054 Б, 056, 056 А, 056 Б,
                                        056 В, 058, 060, 062, 064, 068, 070