Процедурите по премахване на растителност в собствен имот и в двора на етажна собственост се провеждат при условията на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община съгласно чл. 48, ал. 3.

За извършване на административната услуга се заплаща такса, която се  внася при представяне на искането. Съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА, за изготвяне на експертно становище за дълготрайната растителност до 5 /пет/ броя дървета, стойността на обикновената поръчка е 36,00лв. с ДДС, а експресна поръчка е 72,00 лв. За издаване на разрешение за кастрене или премахване на растителност в обществени терени, в частни терени и при ново строителство  таксата на  обикновената поръчка е 36,00лв. с ДДС, а експресна поръчка е 72,00 лв.