Зам.-кметът на район „Оборище“ г-н Арсени Вълчинов и неговият екип направиха тържествена първа копка на дългоочакваната нова детска градина, намираща се на т.н.„птичи пазар“. Общински съветници, Директори на учебни заведения в район „Оборище“ и гости уважиха тържественото събитие.
Общата инвестицията на проекта е за над 12 милиона лева за строежа на сграда на новата детска градина. На този терен с площ 5000 кв.м. се предвижда построяването на функционална сграда на два етажа с басейн, съобразена с всички съвременни стандарти и изисквания. Планираният капацитет на новата детска градина е до 200 деца в общо 8 групи – 4 яслени, всяка от 20 деца от 1 до 3 години, и 4 градински, всяка от 25 деца на възраст между 3 и 7 год.
Предвиден е и строежът на трети административен блок, обединяващ всички необходими съпътстващи дейности, както и сутерен, в който ще се разположат басейн и кухня.
Зa намаляване на шумовото замърсяване от скоростния автомобилен трафик по бул. “Данаил Николаев” е обособена ивица от два реда висока дървесна растителност. В незастроената южна и западна част на имота ще бъдат оформени 8 модерни детски площадки за игра и озеленени площи.
Сградата ще принадлежи към енергиен клас А. По скатовете на покрива е предвидено да бъдат монтирани 72 бр. фотоволтаични пана с общо инсталирана мощност 30 kw и годишно производство 33 000 kwh.
Санитарните и битовите помещения ще се отопляват от водно подово лъчисто отопление, което осигурява равномерно разпределение на температурата в помещенията.