На 10.05.2023 г. в район „Оборище“ се проведе работна среща по проект „Бъдеще за децата: предоставяне на комплексна социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“.  Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ 812108 – 28-29.04.2022, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия по линия на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 по програма „Вътрешни работи“.

На срещата присъстваха представители на район „Оборище“, Уницеф България, БЧК, Агенция социално подпомагане, МВР, Държавна агенция за бежанците, „Агенция за качество на социалните услуги“ и други институции.

Главната цел на работната среща е създаването на методология за функциониране на специализираната социална услуга за деца бежанци и мигранти.

Демонстрационният проект се изпълнява на територията на Столична община – Район „Оборище“и вече е направен ремонт и обзавеждане на сграда, общинска собственост, за краткосрочно и дългосрочно настаняване на деца бежанци и мигранти. Избран е управител и се набира обслужващ персонал и психологически екип.

Г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет на район „Оборище“ и ръководител на проекта каза, че се очаква настаняването на първите младежи да започне през месец юли.