Уважаеми избиратели на район „Оборище“,

Районната администрация ще работи на 24 и 25.05.2024 г. от 8:30 ч. до 17:30 часа във връзка с изтичащите на 25.05.2024 г. срокове по чл. 34, ал. 1 относно:

1. Подаване на заявления за  гласуване на друго място, чл. 36

2. Подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес  и чл. 37

3. Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия от Изборния кодекс.