Заповед № РОБ22-РД09-235/03.11.2022г. за разрешаване провеждането на кампанийна реклама съгласно чл. 76, ал. 1 от НПОРИМДЕРДТСО във връзка с кампания за популяризиране на филма на Теодор Ушев „φ1.618“

Заповед № РОБ22-РД09-235_03.11.2022г.