Целевите средства, отпуснати от Столична община на районна администрация „Оборище“ за „Текуща поддръжка  и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Оборище“ за 2022 г. бяха изразходвани за извършване на ремонтно-възстановителни дейности за следните обекти:

  1. Възстановяване на тротоарната настилка и подмяна на бордюри на южния тротоар на ул. „Султан Тепе“ в пресечката от ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Черковна“ с обща площ 1055 кв. м.;
  2. Възстановяване на тротоарната настилка на участък от северния тротоар на ул. „Оборище“ от № 125 до ул. „Лисец“ с обща площ 96 кв. м.;
  3. Възстановяване на тротоарната настилка на източния тротоар на ул. „Богдан“ от началото на спортната площадка до кръстовището с ул. „Русалка“ с обща площ 49 кв. м.;
  4. Възстановяване на тротоарната настилка и подмяна на бордюри на северния тротоар на ул. „Марагидик“ в пресечката от ул. „Драговица“ до ул. „Богдан“ с обща площ 117 кв. м.;
  5. Възстановяване на тротоарна настилка и подмяна на бордюри на ул. „Сър Стивън Рънсиман“ – северен и южен тротоар в пресечката от ул. „Димитър Греков“ до ул. „Победа с обща площ 420 кв. м.;
  6. Възстановяване на асфалтовата настилка на паркинг на ул. „Марагидик“ при бл. №9 с обща площ 290 кв. м.