Срокът на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и район „Оборище“ по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е удължен до 09.09.2022 г. Район „Оборище“ продължава да подпомага с топъл обяд социално слаби лица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация. На потребителите на услугата се осигурява „топъл обяд”, който включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

Общата стойност на проекта по Договор BG05FMOP001-5.001-0058-C07 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Оборище“ е 37 873,44 лв., финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.