РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ТОПЪЛ ОБЯД“

🍲 Срокът на изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане и район „Оборище“ по процедура BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане е удължен до 30.06.2022 г

🍲 Целта на проекта е да бъдат подпомогнати социално слаби лица в условията на извънредна епидемична обстановка, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация.

🍲 На потребителите на услугата се осигурява „топъл обяд”, който включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

🍲 Общата стойност на проекта по Договор BG05FMOP001-5.001-0058-C05 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Оборище“ е 33 584,76 лв., финансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.