Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1,  т.4 от ЗПКОНПИ
Албена Чукарова 2018
Анна Виячева 2018
Анна Събева – Велкова 2018
Борислав Тасев 2018
Валентин Минов 2018
Валентина Михалакиева 2018
Валентина Русинова 2018
Велка Стоименова 2018
Витан Влахов 2018
Галя Василева 2018
Георги Георев 2018
Десислава Милева 2018
Диана Джуранова 2018
Димитър Илиев 2018
Елена Дамянова 2018
Елена Николова 2018
Елена Опърлакова 2018
Женя Кръстева 2018
Живка Млечкова 2018
Иван Динчев 2018
Иванка Костова 2018
Иванка Христова 2018
Ивелин Косев 2018
Ивелина Петрова 2018
Йоанна Рашева 2018
Ирина Дочева 2018
Кети Димова 2018
Красимирка Изполджийска 2018
Кристина Желева 2018
Кръстанка Цачева 2018
Лидия Витанова 2018
Людмил Дончев 2018
Людмила Николова 2018
Людмила Славева 2018
Магдалена Георгиева 2018
Магджилда Кюпчиян 2018
Мариана Стоянова 2018
Мария Дончева 2018
Мария Забилева 2018
Милена Минева 2018
Мирослава Младенова 2018
Михаил Йолов 2018
Найден Дилков 2018
Невена Ценева 2018
Николай Биров 2018
Николай Ковачев 2018
Нина Бонева 2018
Полина Димитрова 2018
Светла Йонинова 2018
Светлана Стоянова 2018
Светослав Козаров 2018
Севдалина Шушкова 2018
Силвия Петрова 2018
Симона Василева 2018
Снежана Недкова 2018
Стефка Вельова 2018
Тодорка Георгиева 2018
Нивеа Рангелова 2018
Владимир Чиприянов 2019
Габриела Маринова 2019
Дениза Павлова 2019
Илона Илиева 2019
Марк Кашеров 2019
Теодора Тонева 2019