РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ  ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ  НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

име, презиме, фамилия

Д-я по 

чл. 12, т.1 вр.чл.5

В срок

да/не

Д-я по

чл.12,т. 2

в срок

да/не

Д-я по

чл.12,т.3

В срок

да/не

Д-я по

чл.12, т.4

В срок

да/не

Номер и дата

на

подаване на д-та

1 Севдалина Кръстева Иванова да да Не е подавана Не е подавана  СИ 23.11.’15
2 Юлияна Гергинова Качарова да да Не е подавана Не е подавана  ЮК 04.01.’16
3 Найден Георгиев Дилков да да Не е подавана Не е подавана  НД 18.03.’16
4 Силвия Васкова Петрова да да Не е подавана Не е подавана  СП 26.09.’12
5 Михаил Иванов Йолов да да Не е подавана Не е подавана  МЙ 23.08.’16
6 Светла Христова Йонинова да да Не е подавана Не е подавана  СЙ 18.12.’12
7 Кръстанка Евтимова Цачева да да Не е подавана Не е подавана  КЦ 16.001.’17
8 Стефка Стоименова Вельова да да Не е подавана Не е подавана  СтВ 17.03.’15
9 Ася Петрова Добрева да да Не е подавана Не е подавана  АД 20.09.’16
10 Валентина Венциславова Михалакиева да да Не е подавана Не е подавана  ВМ 12.04.’16
11 Емилия Иванова Йотова да да Не е подавана Не е подавана  ЕЙ 01.03.’13
12 Иван Атанасов Динчев да да Не е подавана Не е подавана  Ив.Д 12.11.’15
13 Красимирка Златкова Изполджейска да да Не е подавана Не е подавана  КрИ 04.04.’16
14 Диана Георгиева Джуранова да да Не е подавана Не е подавана  ДДж 2009
15 Ирина Храсимирова Данева да да Не е подавана Не е подавана  ИрД 10.09.’13
16 Мирослава Огнянова Младенова да да Не е подавана. Не е подавана  MM 14.10.’16
17 Севдалина Иванова Шушкова да да Не е подавана Не е подавана  СШ 14.10.’16
18 Йоанна Йонкова Рашева да да Не е подавана Не е подавана  ЙР 28.06.’12
19 Светослав Иванов Козаров да да Не е подавана Не е подавана  С Кз.30.09.’14
20 Лидия Василева Витанова да да Не е подавана Не е подавана  ЛВ 18.06.’11
21 Мария Щонова Забилева да да Не е подавана Не е подавана  МЗ 04.01.’16
22 Галя Ангелова Василева да да Не е подавана Не е подавана  ГВ 21.04.’17
23 Десислава Милева Милева да да Не е подавана Не е подавана  ДМ 26.03.’16
24 Женя Стоянова Кръстева да да Не е подавана Не е подавана  ЖК 27.05.’16
25 Бояна Стоянова Габрова да да Не е подавана Не е подавана  БГ 16.06.’16
26 Мария Ганчева Дончева да да Не е подавана Не е подавана  МД 18.03.’09
27 Светлана Сашкова Стоянова да да Не е подавана Не е подавана  СвС 19.05.’12
28 Нина Асенова Бонева да да Не е подавана Не е подавана  НБ 15.16.16
29 Наталия Руменова Георгиева да да Не е подавана Не е подавана  НГ 20.04.2017
30 Кристина Багоева Желева да да Не е подавана Не е подавана  КрЖ 28.04.’17
31 Тодорка Лалева Дренска да да Не е подавана Не е подавана  ТДр 25.06.’13
32 Валентина Георгиева Русинова да да Не е подавана Не е подавана  ВР 01.06.’10
33 Милена Христова Минева да да Не е подавана Не е подавана  ММ 17.01.’18
34 Иванка Николаева Костова да да Не е подавана Не е подавана  Ив.К 29.05.’17
35 Боряна Стефанова Стефанова да да Не е подавана Не е подавана  БС 28.04.’09
36 Иванка Стоянова Христова да да Не е подавана Не е подавана  ИХ 19.02.’16
37 Кети Илчева Димова да да Не е подавана Не е подавана  КД 19.02.’13
38 Полина Стефкова Димитрова да да Не е подавана Не е подавана  ПД 05.01.’17
39 Николай Александров Биров да да Не е подавана Не е подавана  НБир 3.01.’16
40 Живка Йорданова Млечкова да да Не е подавана Не е подавана  ЖM 23.03.15
41 Албена Любенова Моралийска Чукарова да да Не е подавана Не е подавана  АЧ 07.03.’16
42 Мариана Любенова Стоянова да да Не е подавана Не е подавана  МСт 2009
43 Людмил Кирилов Дончев да да Не е подавана Не е подавана  ЛД 15.03.’17
44 Витан Йорданов Влахов да да Не е подавана Не е подавана  ВВ 17.05.’09
45 Магджилда Левон Кьопчиян да да Не е подавана Не е подавана  МК 07.02.’18
46 Георги Кирилов Георев да да Не е подавана Не е подавана  ГГ 07.02.’18
47 Димитър Трайков Илиев да да Не е подавана Не е подавана  ДИ 27.04.’17
48 Елена Бойчева Николова да да Не е подавана Не е подавана  ЕН 01.03.’17
49 Велка Спасова Стоименова да да Не е подавана Не е подавана  ВСт 2009
50 Симона Любомирова Василева да да Не е подавана Не е подавана  СиВ 12.04.’16
51 Николай Николов Ковачев да да Не е подавана Не е подавана  НК 2009
52 Ирина Васкова Дочева да да Не е подавана Не е подавана  ИД 07.04.’16
53 Ивелин Константинов Косев да да Не е подавана Не е подавана  ИК 14.10.’15
 54 Анна Георгиева Виячева да да Не е подавана Не е подавана  АВ 09.10’17
 55 Людмила Верчева Николова да  да  Не е подавана  Не е подавана  ЛН 19.10’17