Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес:

ул. „Кешан“ между бул. „Данаил Николаев“ и ул. „Христо Ковачев“.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 21.06.2022 г. до 24:00ч. на 22.06.2022г.

ул.Кешан улица Кешан