Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи

на обект с адрес: ул.,,Париж“ между ул .„Врабча“ и бул .„Княз Ал. Дондуков“ с изкоп – тротоар и асфалт.

СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 11.08.2022 г. до 24:00ч. на 16.08.2022г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа.

ул.Париж