Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци:

  1. ул. „Екзарх Йосиф“ №83, 1000 София, Център, Район Оборище

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода:  25.05.2023 г. 01.06.2023 г.