Във връзка с постъпили запитвания предоставяме на вашето внимание законовите текстове по които следва да извършите санирането на фасадата и извършването на спешен ремонт на стена на кооперация собствениците.

Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване.