Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) винаги е готова да приеме вашите сигнали за нарушения, оплаквания и впечатления, свързани с храни, здравеопазване и хуманно отношение към животните, продукти за растителна защита, цялостната дейност на Агенцията.

» Подай сигнал онлайн

www.babh.government.bg 

тел: 07001299