През 2017 г. Столична община и БалБок Инженеринг продължават своята съвместна работа и прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг, Столична община и Столичен инспекторат. Актуална информация за пункта търсете и на страницата на БалБок във Facebook. Заявки за събиране от адрес се приемат на добре познатия телефон 0700 11 750.

Мобилният събирателен пункт за „Оборище“ ще е:

На 20.04.2017 и 12.10.2017 /четвъртък/ от 08.30 ч. до 14.30 ч. –  бул. „Янко Сакъзов“ на входа на парк „Заимов“ срещу ул. „Васил Априлов“.