Във връзка с ДДС № 7/22.11.2022 г. към МФ, № БНБ-124/23.11.2022 и включването Столична община в СЕБРА, както и писмо на Столична община, свързано със сроковете за годишното приключване на банковите сметки на поделенията на Столична община за 2022 г., Ви информираме, че район „Оборище“, ще приема банкови платежни нареждания за покриване на задължения по наеми, услуги, такси и глоби най-късно до 22.12.2022 г.

 

Същите, ще може да бъдат погасени на каса най-късно до 23.12.2022 г.

 

За въпроси и уточнения : 02/ 815 76 37 – отдел „Финанси“ – Людмила Славева