Уважаеми гласоподаватели,

Уведомяваме ви, че във връзка с изтичане на сроковете – на 12 октомври 2019 г. (събота), за подаване на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия и настоящ адрес, деловодството на район „Оборище“ ще работи на 12.10.2019 г. от 08:30 до 17:00 ч.