ДО ЖИВУЩИТЕ НА  УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ГР. СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на ул. “Кирил и Методий“ от 08.07.2024 г.

              Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за ремонт участък да бъде преустановено.

Район „Оборище“ – СО