Стартираха дейностите по програма „Ремонт и възстановяване на настилка на тротоари, находящи се територията на район „Оборище“ под ръководството на зам.-кмета на района Арсени Вълчинов. Дейностите ще се финансират със средства от бюджета на район „Оборище“ и по проект: „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на оснони артерии от кръгово-радиарната улична мрежа на гр. София, компонент Транспорта свързаност“.

Зам.-кметът г-н Арсени Вълчинов направи проверка на първите обекти, които ще бъдат ремонтирани по програмата – участъка на   бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 8, бл. 3 вх. А – тротоар пред вход – 125 м2 и участък на  бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 18,  вх. А и вх. Б – тротоар пред входове от двете страни на блока – 220 м2.

По програмата ще бъдат възстановени още:

  1. Междублоково пространство зад бл. 20 на ул. „Богдан“ – тротоар пред входовете 314 м.
  2. ул.“Росица“ – подмяна на тротоарната настилка:

– ул.“Росица“ – северен  тротоар от ул.“Дунав“ до ул.“Чумерна“ – подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 55 м.

– ул.“Росица“ – северен  тротоар от ул.“Чумерна“ до бул. „Васил Левски“ – подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 45 м.

-ул.“Росица“ – южен тротоар от ул.“Дунав“ до ул. „Росица“ № 14 вкл. – подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 90 м.

  1. ул.“Алеко Константинов“/при детска площадка/ – източен от бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул.“Марица“ – подмяна на тротоарна настилка -80 м.
  2. Подмяна на тротоарна настилка на бул. „Ситняково“, № 50, пред вх. А – 150 м.
  3. ул.“Св. Св. Кирил и Методий“:

– ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – северен тротоар от ул. „Веслец“ до ул. „Бачо Киро“ – подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 72 м.

– ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – южен тротоар от ул. „Веслец“ до ул. „Бачо Киро“ – подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 75 м.

– ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – северен тротоар от  ул. „Бачо Киро“ до ул. „Будапеща“- подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 77 м.

– ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – южен тротоар от  ул. „Бачо Киро“ до ул. „Будапеща“- подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 77 м.

– ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – южен тротоар от  ул. „Будапеща“ до ул.“Г.Бенковски“- подмяна на тротоарна настилка- дължина на участъка 43 м.