На основание Заповед № СОА22-РД09-1299/29.07.2022 г. на Кмета на Столична община се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2022 г. Началната дата на стартиране на Програмата e 01.08.2022 г. и касае набирането на предложения за облагородяване на градинки и междублокови пространства. Одобрените проекти получават безвъзмездно дървета, цветя, пейки, паркова мебел и инструменти за обработка и поддръжка.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”. Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg

На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.