Уважаеми родители,

Във връзка с Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи, в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, ви уведомяваме, че документи на хартиен носител ще се приемат през цялата учебна 2023 – 2024 год. в деловодството на район „Оборище“, в срокове както следва :

– до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
– до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
– до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
– до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
– до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.
– до 5-ти ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;

• Необходими документи при кандидатстване за първи път:
1. Заявление;
2. Искане – образец 1 по т.1- (при посещение на частна ясла);
или
3. Искане – образец 2 по т.2- (при гледане на дете от частно лице);
4. Договор с частната инстинуция или физическо лице;
5. Фактура придружена с касов бон или платежно нареждане за периода за който се кандидатства;
6. Декларация във връзка със защита на личните данни;

• Необходими документи – на всеки два месеца, след първо подаване :
1. Искане – образец 1 по т.1- (при посещение на частна ясла);
или
2. Искане – образец 2 по т.2 – (при гледане на дете от частно лице)
3. Фактура придружена с касов бон или платежно нареждане за периода за който се кандидатства;

Кандидатстването може да извършвате и през системата на ИСОДЗ.

Лице за контакт и информация : Диана Славкова – 02/ 815 76 38
Повече информация ще намерите в прикачените файлове:

Заявление

Декларация

Списък ясли

Искане_обр2

Искане_обр1