Уважаеми съграждани,

Временно се преустановява приема на документи от страна на СО – район „Оборище“ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съгласно писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Писмо изх. № 03-01-256/13.04.2017г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

При промяна на обстоятелствата ще бъдете своевременно уведомени.