ДО ЖИВУЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

Уважаеми граждани,

Във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Ви уведомяваме, че ако постоянния и настоящия Ви адрес са в различни населени места, може да поискате да бъдете вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден Искането се прави писмено до кмета на район „Оборище“ и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. Може да подадете и електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес.

Заявленията се подават до 11 май 2019 г. (събота). В тази връзка, в сградата на район „Оборище“ на бул. „Мадрид“ № 1, в приемната за граждани на 1-ви етаж, дежурни служители на гише Деловодство и на гише ЕСГРАОН ще приемат Вашите заявления включително и на 11 май 2019 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.