ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО № СОА23-ДИ04-4001-(3)/ 14.12.2023 Г.  НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА СВЪРЗАНО СЪС СРОКОВЕТЕ ЗА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2023 г.  И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА,  ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПЛАЩАНИЯ, ФАКТУРИ И КАСОВИ БЕЛЕЖКИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ДО 13:00 ЧАСА НА 22.12.2023 г.