Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) година на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост

Кметът на СО – район „Оборище“, на основание чл. 31, ал.3, вр. с чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията…

Прочети повече

Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищен имот, частна общинска собственост

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “Главен експерт контрол на строителството”

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес…

Прочети повече

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “Главен инженер”

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес…

Прочети повече

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ“

Обява социален работник

Прочети повече

Кметът на СО – район „Оборище“ ще проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече