СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ“

Обява социален работник

Прочети повече

Кметът на СО – район „Оборище“ ще проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост,…

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител длъжността “Главен експерт” в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

 ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр….

Прочети повече

Свободни работни места за военнослужещи, за доброволния резерв и за обучение във висшите военни училища

Военно окръжие I степен – София  На следните линкове може да намерите свободните работни места за военнослужещи, за доброволния резерв…

Прочети повече

Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост“

Кметът на район „Оборище“ ще проведе публично оповестен конкурс с предмет:  „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години…

Прочети повече

Конкурс за началник отдел Инженерна инфраструктура, инвеститорски контрол и екология

ОБЯВЛЕНИЕ   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес…

Прочети повече

Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини

„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини…

Прочети повече