„Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи в УПИ X-108, кв. 727, местност „Зона Г-13“, гр. София, район „Оборище“ – Столична община“
За повече информация вижте още:
1-informacia_po_ch__4_al__32-obyava chi. 4, al. 3