Столична община, район „Оборище“ – административнo обслужване:

Услуги и процедури на отдел „Управление на общинската собственост, жилищния фонд, регистрация и контрол на търговска дейност“

Административни услуги

 Предоставяне на услуги

Информация и подаване на документи за административни услуги в район „Оборище“- СО се извършва в сградата на районната администрация на  адрес гр. София, бул. „Мадрид “ № 1 (ет. 1), в сектор „Деловодство“

Работно време от  8:30  до  17:00 часа, без прекъсване. 

 (Почивни дни – събота и неделя) 

Административните услуги могат да бъдат заявени и получени по електронен път на адрес:

https://edelivery.egov.bg/

https://svc.sofia.bg/

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА