ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ ТП 1х800 kVA/10 kV/0,4 kV

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ ТП 1х800 kVA/10 kV/0,4 kV…

Прочети повече