Заявление за Мобилни съоръжения съгласно промяна в Наредбата: Заявление за извършване на търг. на открито терен ОС 2023 _БЗ

Заявление за работно време на стационарен търговски обект: Заявление за работно време на стационарен ТО -2023

Заявление за работно време за за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост: Формуляр – Заявление образец 

Заявление за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост: Заявление за поставяне на маси -2023

Заявление за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно – указателни табели (ФИУТ): Заявление_ФИУТ -ИК (2023) _БЗ

Заявление за ползване на място за поставяне на фирмен тотем: Формуляр – Заявление образец 

Заявление за провеждане на рекламна кампания по чл.76 от НПОРИМДЕРДТСО: » Формуляр – Заявление свободен текст

Издаване на копие на работно време: » Формуляр – Заявление свободен текст

Заявления за работно време може да се подават и онлайн на следния адрес: www.edelivery.e-gov.bgПодават се само електронно подписани документи с КЕП(.pdf, .doc)