„Училищата като част от миналото, настоящето и бъдещето на своите столици“ – проект на програма „Еразъм +“, координиран и изпълнен от Първа английска езикова гимназия, съвместно с гимназия „Греве“, Копенхаген и българското училище „Паралел 43 – Асен и Илия Пейкови“, Рим.

През периода от м. септември 2016 г. до м. август 2018 г. над 100 ученици и около 20 преподаватели от трите държави участваха в интересен обмен на знания, езикови умения и интересни проучвания за създаването и развитието на училищата, тяхното място в образователната, културната и историческа среда на респективните столици – София, Копенхаген и Рим.