Формуляри необходими при извършване на административни услуги от ЕСГРАОН

Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

– Декларация по чл. 92 ал. 3
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Цени и срокове за издаване на административни услуги от ЕСГРАОН, съгласно НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Услуга                             срок                                            такса
Експресна услуга           до 24 часа/или 2 раб. дни      – 10.00 лева
Бърза услуга                  3 раб. дни                                   – 7,50 лева
Обикновена услуга      7 раб. дни                                   – 5,00 лева

Заверка на постоянен адрес – 2,50 лв.
Заверка на настоящ адрес – 2,50 лв.

Сектор ЕСГРАОН

Когато в Искането за извършване на административна услуга е заявено желание, услугата да бъде връчена, чрез лицензиран пощенски оператор се заплаща такса пощенски услуги в размер на 12,00 лв.

Таксата се заплаща на гише, или по банков път по сметка посочена на официалния сайт на район Оборище.