Уведомяваме Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа,

„А1 България“ ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, в следните участъци:

Ул. „Калиманци № 9, вх.1

Текущият ремонт ще бъде извършен в периода: 20.06.2024 г. – 27.06.2024 г.

Повече информация можете да намерите в приложения документ:

Уведомление за СМР Оборище 18.06.2024