Уведомяваме Ви , че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й.

Началото на СМР е от 08.30 ч. на 08.11.2021 г. до 24.00 ч. на 13.11.2021 г.

ул.Св.Св.Кирил и Методий