Уважаеми дами и господа, във връзка с проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ по програма „Хоризонт 2020“ моля за Вашето желание и ангажираност за участие в предложения проект на Столична община, който ще развие концепция за нов модел на финансиране на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез достъп до безвъзмездни средства, заеми и целева подкрепа. Иновативният за България пазарен финансов продукт ще бъде пилотно тестван на територията на Столична община. 

 Анкетната карта може да бъде попълнена онлайн тук или на хартиен носител, който е на разположение в административната сграда на район ,,Оборище” – гр. София 1505, бул. “Мадрид” № 1, ет.1 (Център за обслужване на граждани), гише 2

Благодарим за отделеното време!

Анкета