Издадена виза на Гл. архитект на СО – ул. „Сердика“ № 8, гр. София

Обявяване на  Издадена виза на Гл. архитект на СО, за инвестиционно проектиране на „Преустройство, промяна на предназначението и основен ремонт на сграда с идентификатор 68134.402.139.1 и за промяна на предназначението на УПИ V-„за хотел“, в УПИ V- „за адм. сграда“,…

Прочети повече

Заповед № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“

„Обявяване на Заповед  № РОБ24-РА50-4/12.07.2024г., на Главния архитект на СО район „Оборище“, за даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ XVI-126…

Прочети повече

Подмяна на уличен водопровод ф300СТ по бул.“Ген. Данаил Николаев“ и ул.“Проф.Марко Бичев“

Като част от инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД за 2024 година е включен проект: „Реконструкция по съществуващо положение на уличен водопровод ф300мм СТ по бул.“Ген. Данаил Николаев“ в участъка от ул.“Искър“ до ул.“Проф.Марко Бичев“ и по ул.“Проф.Марко Бичев“ до ул.“Силистра“,…

Прочети повече

Ремонт на топлопровод на ул.“Искър“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на адрес: ул.“Искър“ между ул.“Будапеща“ и ул.“Г.С.Раковски“. СМР ще се извършат на 08:30 на 15.07.2024 г. до 24:00 часа на 16.07.2024 г. Авариен ремонт Топлофикация

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на бул.“Сливница“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: дясно платно на бул.“Сливница“ между бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул.“Веслец“ с изкоп асфалт. СМР ще бъдат извършени от 8:30 часа на…

Прочети повече

Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г.

Съобщаване на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ на Заповед № САГ43-РА50-42/16.04.2024г. за изработване на проект за ПУП-ИПЗ-РУП за  УПИ V-15 и УПИ VI-16,  (ПИ с идентификатори 68134.403.236 и 68134.403.237), кв. 518, м. „Зона Г-14“, район „Оборище“, с административни адреси:…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на бул.“Сливница“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: Дясно пътно платно на бул.“Сливница“ между бул.“Княгиня Мария Луиза“ и ул.“Веслец“. СМР ще се извърши от 8:30 ч. на 10.07.2024 г….

Прочети повече

Заповед № РА53-881/01.12.2023г.

„Обявяване на Заповед № РА53-881/01.12.2023г., на Гл. арх на СО, с която е одобрен  проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ VII-11 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.315), кв.9, м. “Зона Г-14”,  район „Оборище“, с административен  адрес  ул. „Георги Бенковски“ № 31“….

Прочети повече

Заповед № РА53-881/01.12.2023 г.

Обявяване на Заповед № РА53-881/01.12.2023г., на Гл. арх на СО, с която е одобрен  проект за ПУП-ИПЗ-РУП за УПИ VII-11 (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.315), кв.9, м. “Зона Г-14”,  район „Оборище“, с административен  адрес  ул. „Георги Бенковски“ № 31“….

Прочети повече

Стартиране на текущ ремонт на ул.“Кирил и Методий“

ДО ЖИВУЩИТЕ НА  УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СОФИЯ СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на ул. “Кирил и Методий“ от 08.07.2024 г.               Моля, в посочения период от време паркирането на автомобили в  предвидения за…

Прочети повече