Издадена виза № САГ23-ГР00-425-(1)/23.02.2023 г. на гл. архитект на СО

„ Издадена виза № САГ23-ГР00-425-(1)/23.02.2023 г., на Гл. архитект на СО за инвестиционно проектиране на преустройство на таванско помещение, като се изгради надзид до 1,5м. и се направят капандури, в жилищна сграда с идентификатор 68134.408.270.1 в УПИ XV-124, кв. 147,…

Прочети повече

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект ул. “Веслец“ № 15

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „Външно ел.захранване с кабелни линии НН 1kV на „Жилищна сграда с апартаменти, дентален център и подземни гаражи“ в УПИ VIII-10, кв.16, м.“ Зона Г-14“, ПИ с идентификатор 68134.402.190, СО – район „Оборище“, ул….

Прочети повече

Уведомление за текущ ремонт на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че в периода от 06.06.2023 г. до 26.06.2023 г. предстои извършване на текущ ремонт на тротоарната настилка на: 1. ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ – северен тротоар от ул. „Веслец“ до ул. „Бачо Киро“; 2. ул.“Св….

Прочети повече

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ ЗА 2022 г.

Албена Чукарова Ана Минева Анна Виячева Анна Трошанова Асен Илиев Борислав Зарков Валентин Минов Валентина Михайлова Валентина Михалакиева Валентина Русинова Веселина Лилова Габриела Маринова Десислава Колева Диана Славкова Елена Вангелова Елена Дамянова Елена Николова Живка Млечкова Иван Динчев Ивелин Косев…

Прочети повече

Съобщение от „Метрополитен” ЕАД

Съобщение от „Метрополитен” ЕАД: На 05.06.2023 г. от 24:00 часа до 06.06.2023 г. в 4:00 часа на метро станция „Сердика“ ще се извърши профилактика на осветлението в пешеходен подлез между ЦУМ, х-л „Шератон“ и метро станция „Сердика“, като в този…

Прочети повече

Aвариен ремонт на топлопровод на ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Малкара“ между ул. „Чаталджа“ и ул. „Стара планина“ с изкоп асфалт. СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 29.05.2023…

Прочети повече

Ремонт на тръбна канална мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ №83

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши текущ ремонт на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Виваком България” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. „Екзарх…

Прочети повече

Обява за публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен имот“

Кметът на СО – район „Оборище“, ще проведе публично оповестен конкурс на основание чл.19, ал.3 от Наредбата за общинската собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, и…

Прочети повече

Авариен ремонт на топлопровод на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“

Уведомяваме Ви, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ул. „Цар Симеон“ между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Сердика“ . СМР ще бъдат извършени от 08:30 ч. на 18.05.2023…

Прочети повече

Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО

Уведомление Във връзка с чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви информираме, че със Заповед № РОБ23-РА50-3/17.05.2023 г. на Главен архитект на район „Оборище“ – СО е допусната процедура за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)…

Прочети повече