Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа на ул. „Васил Друмев“

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Васил…

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Екзарх…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод на ул.“Георги Бенковски“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Московска“ и ул. „Княз Ал. Дондуков“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 09.05.2022 г….

Прочети повече

Възстановяване на компометирана тръбна канална мрежа на ул.Врабча

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Врабча…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод по ул.“Дунав“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Дунав“ между ул. „Стара планина“ и ул. „Росица“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 04.05.2022 г. до 24.00…

Прочети повече

Обявяване за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение 3а строеж № Б-63/26.04.2022

Обявяване за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение 3а строеж № Б-63/26.04.2022 Разрешение 3а строеж № Б-63 – 26.04.2022

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод на ул. Панайот Волов

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Панайот Волов“ между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Чаталджа“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 29.04.2022 г….

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод на ул.Герлово

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Герлово“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 29.04.2022 г. до 24.00 ч. на 29.04.2022 г. Авария по ул.Герлово

Прочети повече

Възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа по ул.Искър

Уведомявам Ви, че поради наличие на необходимост от възстановяване на компрометирана тръбна канална мрежа, „А1 България ” ЕАД ще извърши реконструкция на съществуваща тръбна канална мрежа, собственост на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в район „Оборище”, в следните участъци: ул. Искър…

Прочети повече

Авария на магистрален топлопровод на ул.“Герлово“

Уведомяваме Ви, че поради авария на магистрален топлопровод на ул. „Герлово“ е необходимо да се извършат строително-монтажни работи за отстраняването й. Началото на СМР е от 08.30 ч. на 26.04.2022 г. до 24.00 ч. на 28.04.2022 г. Герлово

Прочети повече