Разрешение за строеж на благоустройствен обект № Б-14 от 15.10.2021 г. на Главен инженер на СО р-н „Оборище“

На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б-14/15.10.2021 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Водопроводно и канализационно отклонение в…

Прочети повече

Обявяване на Заповед № РА50-608/01.09.2021на Главния архитект на СО за разрешаване устройствена процедура за изработване на проект за ПУП на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ.

УВЕДОМЛЕНИЕ: На основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РА50- 608/01.09.2021г. на Главния архитект на СО относно разрешаване на устройствена процедура за изработване…

Прочети повече

Съобщение за издадена Заповед № РА50-562/18.08.2021 г. на Главния архитект на СО относно допълнение към Заповед № РА50-388/21.06.2016г

Съобщение за издадена Заповед № РА50-562/18.08.2021 г. на Главния архитект на СО относно допълнение към Заповед № РА50-388/21.06.2016г. Заповед № РА50-562-18.08.2021

Прочети повече

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238

„Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: „Надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ХI-238, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.408.203), кв.138, м. „Подуене-център”;“

Прочети повече

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6

Виза за инвестиционно проучване и проектиране на допълващо застрояване към обект: „Жилищна сграда с офиси, ателиета и подземни гаражи“ в УПИ ХX-6, (ПИ с идентификатор по КККР 68134.401.246, кв.23, м….

Прочети повече